Dahan-Dahan

Music and Lyric:
Rica Arambulo and Viktoria

Dahan-dahan
Hindi kita iiwan
Dahan-dahan
Puso ko‘y ibibigay sa ‘yo
Nguni’t hindi pa ngayon ang panahon
Dahan-dahan

Tunay ba ang sigaw ng damdamin
Maaga pa
Kailangang pag-isipan pa
Mahal kita
Maniwala ka sa akin
Mabuti pa, tayo’y magkakilala

Sana naman
Iyong maunawaan
Kay tagal ko nang naghihintay
Sayang naman
Kung pababayaan
Kaya pakinggan mo
Ang sinasabi ko sa ‘yo

Dahan-dahan
Hindi kita iiwan
Dahan-dahan
Puso ko‘y ibibigay sa ‘yo
Nguni’t hindi pa ngayon ang panahon
Dahan-dahan

Ibang-iba ang pagsikat ng araw
Nang una kang dumating sa buhay ko
Eto na nga, walang kalaban-laban
Unti-unti na ngang bumibigay ang puso

Kung ako’y minamahal mong tunay
Mangako ka na ikaw ay maghihintay
Sayang naman
Kung pababayaan
Kaya pakinggan mo
Ang sinasabi ko sa ‘yo

Dahan-dahan
Hindi kita iiwan
Dahan-dahan
Puso ko‘y ibibigay sa ‘yo
Nguni’t hindi pa ngayon ang panahon
Dahan-dahan

All rights reserved. Copyright 1991 by Viktoria and Rica Arambulo


Return to Lyrics page