Ikaw At Ako Pa Rin (English translation)

LAGI LAGI NA LANG (oftentimes, always)
DI MAALIS ANG PAGNANAIS KO (I can’t shake off this desire)
NA IPAHIWATIG ANG DAMDAMIN KO SA ‘YO (to express to you how I feel )
AT AKO ANG NAPILI NG PUSO MO (and that I was chosen by your heart)

OH..ANG NADARAMANG ITO (oh..what I feel for you now)
MAGKAPAKAILANMA’Y HINDI MAGBABAGO (will forever be unchanged)

TULAD NG ARAW (just like the sun)
TULAD NG IKOT NG MUNDO ( just like the world revolving)
TULAD NG PAG-IBIG KO SA ‘YO (so is my love for you unchanging)
MAHAL (my love)

AT KUNG AKO (and if I)
AY MABIBIGYAN NG PAGKAKATAONG (were ever given a chance)
MAULIT ANG LAHAT (to live my life all over again)
ILANG ULIT KO RING (how many times)
ISISIGAW (would i shout it out)
TANGING IKAW PA RIN, SINTA (still you, only you, my love)
IKAW AT AKO PA RIN (still you and me)
MAHAL (my love)


Return to Lyrics page